Welcome to 利民注册 為夢而年輕!

機箱

Arteb手持機箱

這個系列的手持機箱采用ABS結合人體工學原理設計,保護等級可達IP65,集多功能型和使用便捷性為一體。該手持機箱統一采用6種規格尺寸,并可提供多種顔色的面蓋,配合您的需求。此外,該款産品可在多種不同電壓情況下操作使用,以及4000餘種的産品組合方案可供選擇。
BOPLA-ARTEB 115BOPLA-ARTEB 115
BOPLA-ARTEB 225BOPLA-ARTEB 225
BOPLA-ARTEB 555BOPLA-ARTEB 555
BOPLA-ARTEB 655BOPLA-ARTEB 655
BOPLA-ARTEB 865BOPLA-ARTEB 865
BOPLA-ARTEB 335BOPLA-ARTEB 335