Welcome to 利民注册 為夢而年輕!

機箱

Botego 儀表機箱及附件

該款機箱運用了新标準機箱技術,箱體由塑料的上蓋和下蓋組成。通過上下蓋的層疊安裝和調節使用,可達到最佳的通風效果。配合使用升高件可以調節理想高度,操作面闆采用人體工程學院裡設計。
BOTEGO BO 320..(L)BOTEGO BO 320..(L)
BOTEGO BO 514..(L)BOTEGO BO 514..(L)
BOTEGO BO 520..(L)BOTEGO BO 520..(L)
BOTEGO BO 626..(L)BOTEGO BO 626..(L)